Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Prowizje i opłaty

Regulacje prawne - prowizje

 

  obowiązuje od plik Pobierz
 
Tabela Opłat i Prowizji
30 lipca 2022 r.
Pobierz
Tabela Opłat i Prowizji IKZE
30 lipca 2022 r.

Pobierz
Tabela Opłat za sporządzanie Analiz 30 lipca 2022 r. Pobierz


 

Komunikaty zmieniające Komunikat z dnia plik Pobierz
 
Warunki zwolnienia z opłat za notowania i serwis Reuters
30 lipca 2022 r.
Pobierz
Promocja na kontrakty na akcje i waluty
30 lipca 2022 r.
Pobierz

 ZAINSTALUJ program do otwierania plików PDF Acrobat Reader

Organizacje