Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Analizy

Doradztwo inwestycyjne

 

Departament Analiz opracowuje dla Klientów Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. raporty analityczne, zapewniając rzetelność oraz poufność zawartych w nich rekomendacji i informacji:

  • raporty analityczne dla spółek dopuszczonych do obrotu regulowanego; każdy raport zawiera analizę finansową, wycenę i rekomendację:
      - "IPO" - analiza emisji pierwotnej
      - "Initial coverage" - pierwszy obszerny raport na temat spółki
      - "Update" - krótka aktualizacja co kwartał
  • analizy na zlecenie.

Pełne analizy udostępniane są Klientom Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. , którzy spełniają warunek odpowiedniego obrotu na rachunku. Wysokość realizowanego obrotu ustalana jest przez Prezesa Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. i podawana do wiadomości w formie komunikatu.
Wszystkim Inwestorom oferujemy skróconą wersję analizy (ograniczoną do pierwszej strony), którą upubliczniamy po 7 dniach od jej wydania.

Departament Analiz

Dyrektor
Banki, ubezpieczenia
Marcin Materna CFA, Doradca Inwestycyjny (22) 598 26 82 marcin.materna@bankmillennium.pl
Przemysł, technologie, media Adam Zajler (22) 598 26 88 adam.zajler@bankmillennium.pl
Fundusze inwestycyjne Łukasz Bugaj CFA, Doradca Inwestycyjny (22) 598 26 59 lukasz.bugaj@bankmillennium.pl
Fundusze inwestycyjne, sektor gier Grzegorz Gawkowski (22) 598 26 05 grzegorz.gawkowski@bankmillennium.pl
Analityk Seweryn Żołyniak CFA, Doradca Inwestycyjny (22) 598 26 71 seweryn.zolyniak@bankmillennium.pl

 

Niniejsze publikacje zostały przygotowane przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. , nie stanowią reklamy ani oferowania papierów wartościowych. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jest zabronione.
Niniejsze publikacje zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. bez uzgodnień ze Spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszych analizach.

Organizacje