Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dla akcjonariuszy

Sekcja zawiera informacje o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz innych zdarzeniach korporacyjnych.

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Aktywacja usług zdalnych

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do usług internetowych oraz telefonicznych świadczonych przez Millennium Dom Maklerski

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Zasilenie rachunku

Szanowni Państwo,

 

 

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne oraz dostosowania systemu obsługi przelewów i wpłat do standardów obowiązujących w bankach ,  rachunki pieniężne Inwestorów są oznaczane 26-znakowym indywidualnym identyfikatorem zgodnym ze schematem NRB.

Biuro Maklerskie poinformowało korespondencyjnie dotychczasowych Inwestorów o numerach identyfikatorów,  jakimi zostały oznaczone ich rachunki pieniężne, zaś 

nowi Inwestorzy otrzymują  taką  informację w zawieranej  z Biurem Maklerskim „Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków”.

 

W konsekwencji, wszelkie wpłaty oraz przelewy środków pieniężnych na rachunki pieniężne w Biurze Maklerskim należy dokonywać, podając bezpośrednio jako rachunek do wpłat lub przelewów 26-znakowy identyfikator rachunku pieniężnego, o którym mowa powyżej.

 

W razie konieczności informacji o 26-znakowych identyfikatorach rachunków pieniężnych, które należy wykorzystywać w celu zasilenia tych rachunków udzielają:  infolinia Biura Maklerskiego i punkt Obsługi Klienta w Warszawie. Dla Inwestorów posiadających  dostęp do usług internetowych informacje te dostępne są  również w aplikacji ePromakPlus (opcja: Ustawienia – Informacje o rachunku – Rachunek bankowy do wpłat).

 

Jednocześnie informujemy, że przejściowo zostanie zachowana dotychczasowa forma realizacji wpłat i przelewów środków na rachunki pieniężne,  to jest z podaniem na dyspozycji wpłaty lub przelewu rachunku Biurem Maklerskim Banku Millennium S.A. o numerze: 87 1160 2202 0000 0000 4444 4444 a w tytule operacji oznaczenia RI x…x (gdzie x….x oznacza numer rachunku pieniężnego Inwestora) wraz z nazwiskiem i imieniem właściciela rachunku pieniężnego.

Organizacje