Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Telefony

Sekretariat Dyrektora Biura Maklerskiego

(0 22) 598-26-00

Biuro Prawne
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

Biuro Inspektora Nadzoru
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

Biuro Wspomagania Administracyjnego
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

 

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY

 

Kierujący Departamentem
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

Animator Obrotu

(0 22) 598-26-21

 

 

 

 

BIURO TRANSAKCJI RYNKU KAPITAŁOWEGO

 

Kierujący Biurem
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

 

BIURO ANALIZ RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

 

Kierujący Biurem
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

 

(0 22) 598-26-82

 

(0 22) 598-26-58

 

(0 22) 598-26-05

 

DEPARTAMENT OPERACJI I ROZWOJU

 

Kierujący Departamentem
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

Zespół Rozliczeń i Obsługi Sesji
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

Zespół Rozwoju Produktów
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

Zespół Informatyki
(łączy Sekretariat)

(0 22) 598-26-00

 

NUMERY TELEFONÓW DO SKŁADANIA ZLECEŃ TELEFONICZNYCH

 

Warszawa

801-601-601 Numer jest aktywny również dla połączeń z telefonów komórkowych lub (022) 598 26 87

 

 

 

 

 

Organizacje