Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Skaner fundamentalny

Skaner fundamentalny

 

Miło nam poinformować, że od 5 marca 2015 r. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. udostępnia swoim Klientom w serwisie informacyjnym aplikację Skaner fundamentalny. 
Skaner fundamentalny to zestaw narzędzi ułatwiających analizę fundamentalną spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz na rynku NewConnect.

Funkcje oferowane w serwisie oferują m.in.:

 • szybką i przejrzystą prezentację danych finansowych spółek
 • analizę porównawczą emitentów
 • analizę akcjonariatu ze szczególnym uwzględnieniem dużych inwestorów giełdowych takich jak OFE i TFI
 • przeszukiwanie bazy danych finansowych spółek w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria

W skład narzędzi Skanera fundamentalnego wchodzą następujące moduły:

 • O spółkach:
 • W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje o spółkach: profil działalności, kapitalizacja, liczba akcji, free float, dane adresowe, zarząd i rada nadzorcza, dywidendy, prognozy finansowe, kalendarium wydarzeń korporacyjnych, rekomendacje oraz dane o zatrudnieniu. 

 • Sprawozdania:
 • Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych (cashflow), informacja o wynikach w podziale na segmenty działalności (regionalne i operacyjne). 

 • Rentgen
 • Moduł ułatwiający analizę spółek giełdowych. Dostępne są m.in. podstawowe wskaźniki marży przedsiębiorstwa (np. marża na sprzedaży, marża EBIT, marża EBITDA, marża netto, wskaźniki rentowności (sprzedaży, operacyjnej, inwestycyjnej, aktywów oraz kapitału. Inwestorzy znajdą tu dane o płynności spółek, strukturze aktywów, wykorzystaniu majątku i zadłużeniu. Aplikacja prezentuje również modele analizy finansowej, wskaźniki giełdowe i wskaźniki wzrostu. 

 • Akcjonariat i Znaczący inwestorzy:
 • Informacje o tym, kto jest akcjonariuszem spółki, jaką liczbą akcji i jaką liczbą głosów dysponuje (także w ujęciu procentowym). Można tu również sprawdzić portfele inwestorów będących osobami fizycznymi, jak i inwestorów finansowych, takich jak OFE lub TFI, oraz w portfelach jakich OFE i TFI znajduje się dana spółka.

 

 • Radar:
 • Moduł dedykowany inwestorom zamierzającym stworzyć własną strategię inwestycyjną. Klienci mają do wyboru 10 dowolnie definiowanych kryteriów dla 61 wskaźników. Wynikiem działania "Radaru" jest lista spółek spełniająca na obecną chwilę wszystkie zadane kryteria fundamentalne.
 •  
 • Porównywarka:
 • Narzędzie do wyceny porównawczej spółek. Pozwala wybrać spółkę, którą chcemy wycenić, a następnie dodać spółkę lub grupę spółek (może to być także branża lub indeks), która będzie stanowić punkt odniesienia do wyceny. Teoretyczna wycena jest przeprowadzana w oparciu o 4 wskaźniki: Cena/Kapitał, Cena/Sprzedaż, Cena/Zysk, Cena/EBIT.
 •  
 • Strategie Guru:
 • Wielu inwestorów rozpoczyna swoją karierę od próby zrozumienia metod inwestycyjnych znanych potentatów giełdowych. Moduł "Strategie Guru" umożliwia prześledzenie, jakie teoretyczne stopy zwrotu osiągaliby wielcy inwestorzy na polskim rynku w oparciu o narzędzie "Radar". Autorzy strategii umieszczonych w tej sekcji to m.in.: Warren Buffet, Joseph Piotroski, Benjamin Graham, John Neff.Aplikacja dostępna jest dla naszych klientów po zalogowaniu do serwisu informacyjnego w zakładce "Narzędzia" 

Zapraszamy do korzystania ze Skanera fundamentalnego.

Organizacje