Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Serwis transakcyjny

Serwis transakcyjny

 

Serwis transakcyjny Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. pozwala na prowadzenie aktywnej działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem sieci Internet. Klienci Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A., mają możliwość bezpośredniego dostępu do aplikacji ePROMAK, która umożliwia:

 • wgląd w informacje o stanie kont papierów wartościowych i kont finansowych prowadzonych w PLN,
 • wycena rachunku inwestycyjnego (z wyłączeniem kont finansowych prowadzonych w innych walutach niż PLN),
 • składanie dyspozycji kupna i sprzedaży wszystkich instrumentów finansowych, notowanych na GPW w Warszawie oraz BondSpot S.A.,
 • składanie zapisów na rynku pierwotnym,
 • składanie dyspozycji przelewów gotówkowych w PLN na zdefiniowane rachunki bankowe,
 • anulowanie zleceń i innych dyspozycji,
 • przeglądanie historii zleceń, transakcji, operacji finansowych oraz operacji na papierach wartościowych,
 • podgląd notowań giełdowych w czasie rzeczywistym,
 • wykonanie analizy technicznej w czasie rzeczywistym,
 • opłacenie odroczonej płatności,
 • złożenie wielu dyspozycji (pakietu zleceń) wcześniej zapisanych w systemie,
 • wgląd w informacje dotyczące konta użytkownika,
 • złożenie dodatkowych Wniosków (np. dotyczących prowizji),
 • indywidualną personalizację konta, która znacznie ułatwia pracę z systemem.
 • szybką (nie wymagającą, przelogowania) zmianę rachunku (dotyczy klientów posiadających dostęp do więcej niż jednego konta),
 • otrzymywanie komunikatów - ważnych informacji przekazywanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A..Rachunek inwestycyjny można otworzyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta Punkty Obsługi Klienta 

Organizacje