Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dla akcjonariuszy

Sekcja zawiera informacje o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz innych zdarzeniach korporacyjnych.

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Aktywacja usług zdalnych

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do usług internetowych oraz telefonicznych świadczonych przez Millennium Dom Maklerski

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Rejestr Akcjonariuszy

Informacje dla spółek i akcjonariuszy, dla których Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. prowadzi na zlecenie spółki rejestr akcjonariuszy tej spółki.

 

Regulamin:

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy - obowiązuje od 30 lipca 2022 r. - Pobierz

 

Formularze:

Wniosek o wydanie informacji z Rejestru Akcjonariuszy - Pobierz

Wniosek o wydanie Świadectwa Rejestrowego - Pobierz

Wniosek o wpis do Rejestru Akcjonariuszy - Pobierz

 

Adres do kontaktu:

bm.rejestr@bankmillennium.pl

 

Adres korespondencyjny:

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.
Aleja Grunwaldzka 19/23 
80-236 Gdańsk

Organizacje