Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Wydawca treści

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Korzystając z usług i produktów w Biurze Maklerskim...

Regulaminy

Regulacje prawne - regulaminy   Regulamin Data wejścia w życie plik Pobierz   Regulamin świadczenia usług maklerskich ...

Prowizje i opłaty

Regulacje prawne - prowizje     obowiązuje od plik Pobierz   Tabela Opłat i Prowizji 30...

Komunikaty

Regulacje prawne - komunikaty   Lista Komunikatów Dyrektora Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.: Zawieszenie obsługi kasowej w POK Warszawa 31.03.2023...

Oferta standardowa

Warunki zwolnienia z opłat za notowania i serwis Reuters - komunikat z 30 lipca 2022 r.   Tabela Opłat i Prowizji - obowiązuje od 30 lipca 2022 r.  

Pakiet Student

Promocja „Pakiet Student” Dyrektor Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.. na podstawie postanowień § 129 ust. 9 „Regulaminu świadczenia usług...

Pakiet Prestige

Promocja „Pakiet Prestige” Dyrektor Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. (dalej Biuro Maklerskie) na podstawie postanowień § 129 ust. 9 „Regulaminu...

MiFID

Implementacja regulacji MiFID przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.   MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa wspólnot europejskich, na...

Podatek

Zasady stosowane przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. przy sporządzaniu dokumentów do celów podatkowych   Informacja PIT 8 C jest wystawiana w oparciu o...

Pliki cookies

Pliki cookies INFORMACJA Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów...

Reklamacje

Reklamacje Składanie i obsługa reklamacji w Biurze Maklerskim Banku Millennium S.A. - informacje praktyczne   1. Reklamacja powinna być złożona przez Klienta niezwłocznie po...

Organizacje