Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Pakiet Student

Promocja „Pakiet Student”


Dyrektor Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.. na podstawie postanowień § 129 ust. 9 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich” oraz § 43 ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów” informuje, że:


1. Obniża się Inwestorom będącym osobami fizycznymi, którzy złożą wniosek o przyznanie promocyjnego „Pakietu Student” (dalej odpowiednio „Wniosek” lub „Wnioski”) oraz okażą aktualną legitymację studencką następujące stawki opłat i prowizji:
a. do 0,33% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży akcji oraz pozostałych instrumentów finansowych (z wyłączeniem obligacji) przez Internet określoną w części A pkt 2d) Tabeli Opłat i Prowizji,
b. do 0,53% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży akcji oraz pozostałych instrumentów finansowych (z wyłączeniem obligacji) osobiście i telefonicznie określoną w części A pkt 2d) Tabeli Opłat i Prowizji,
c. do 0,16% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży obligacji przez Internet określoną w części A pkt 2c) Tabeli Opłat i Prowizji,
d. do 0,20% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży obligacji osobiście i telefonicznie określoną w części A pkt 2c) Tabeli Opłat i Prowizji,
e. do 8 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych i opcji przez Internet określoną w części A pkt 2a) i b) Tabeli Opłat i Prowizji (z wyjątkiem kontraktów terminowych na WIBOR i obligacje),
f. do 5 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych na WIBOR i obligacje określoną w części A pkt 2a) Tabeli Opłat i Prowizji,
g. do 11 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych i opcji osobiście i telefonicznie określoną w części A punkt 2a) i b) Tabeli Opłat i Prowizji,
h. do 0 zł
- opłatę za prowadzenie rachunku inwestycyjnego określoną w części B Tabeli Opłat i Prowizji,
- opłatę za przechowywanie papierów wartościowych określoną w części B Tabeli Opłat i Prowizji.
2. Wnioski mogą być składane w okresie od 30 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
3. Wnioski mogą być składane osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.
4. Promocyjny „Pakiet Student” przyznawany jest Inwestorom od następnego dnia roboczego po dniu złożenia Wniosku na okres kolejnych pełnych 4 kwartałów kalendarzowych.
5. Promocyjny „Pakiet Student” wygasa, jeżeli Inwestor złoży wniosek o korzystanie z Planu Dodatkowego lub korzystanie z Planu Podstawowego na standardowych warunkach.
6. Zlecenia złożone przed złożeniem Wniosku lub przed określonym we Wniosku terminem początkowym obowiązywania promocji rozliczane będą według prowizji obowiązujących w chwili składania zlecenia.

 

Tabela Opłat i Prowizji - obowiązuje od 30 lipca 2022 r.

 

Organizacje