Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Wydawca treści

Podstawowe dane

1. Podstawowe dane

 

Firma: Bank Millennium S.A., wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Siedziba Banku Millennium S.A.: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. (dalej: Biuro Maklerskie) jest wyodrębnioną jednostką Banku Millennium S.A. prowadzącą działalność maklerską.

Dane telekomunikacyjne Biura Maklerskiego: fax (22) 898 32 02, tel. (22) 598 26 00 01,

e-mail Biura Maklerskiego: bm.kancelaria@bankmillennium.pl

 

2. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jest członkiem Izby Domów Maklerskich, a jego działalność podlega zasadom Kodeksu Dobrych Praktyk Domów Maklerskich.

 

Organizacje