Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Korporacje

Klienci korporacyjni - oferta

 

Dla Klientów korporacyjnych Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje obsługę zawierającą poniższe czynności:

1. Standardowy serwis brokerski we wszystkich dostępnych segmentach rynku kapitałowego obejmujący w szczególności:

 • otwieranie i obsługę rachunków inwestycyjnych,
 • obsługę brokerską dla Klientów Banków Depozytariuszy,
 • pośrednictwo na wtórnym rynku akcji, obligacji, bonów skarbowych; zawieranie transakcji na wszystkich dostępnych rynkach dla określonych papierów wartościowych: rynku notowań ciągłych, rynku kursu jednolitego, rynku pakietowym, rynku Catalyst, rynku międzybankowym,
 • indywidualną obsługę maklerską podczas notowań ciągłych,
 • aktywne wyszukiwanie drugiej strony transakcji na rynku pakietowym akcji i obligacji, wśród innych Klientów oraz współpracujących z nami biur maklerskich i banków,
 • reprezentowanie na przetargach bonów skarbowych i obligacji Skarbu Państwa,
 • obsługa wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji na rynku publicznym i niepublicznym.

2. W ramach standardowego serwisu brokerskiego zawarty jest także serwis analityczny obejmujący w szczególności:

 • raporty o spółkach (z opinią inwestycyjną oraz rekomendacją),
 • analizy sektorowe,
 • raporty o emisjach na rynku pierwotnym,
 • komentarze do sytuacji makroekonomicznej,

Wszystkie powyższe opracowania są przesyłane w wybrany, najwygodniejszy dla Klienta sposób- najczęściej pocztą elektroniczną.

3. W ramach sugestii naszych Klientów świadczymy także inne usługi wykonawcze i doradcze w zakresie transakcji rynku kapitałowego.

Organizacje