Witamy

 

Jak zostać klientem Biura Maklerskiego?

Zapraszamy Państwa do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim. Proponujemy do wyboru dwa sposoby przeprowadzenia tej operacji:


1. Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego
2. Osobiście w Punkcie Usług Maklerskich (dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających równocześnie Konto Osobiste w Banku Millennium)

Nowości

Pakiet Student

Promocja „Pakiet Student”


Dyrektor Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.. na podstawie postanowień § 129 ust. 9 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich” oraz § 43 ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów” informuje, że:


1. Obniża się Inwestorom będącym osobami fizycznymi, którzy złożą wniosek o przyznanie promocyjnego „Pakietu Student” (dalej odpowiednio „Wniosek” lub „Wnioski”) oraz okażą aktualną legitymację studencką następujące stawki opłat i prowizji:
a. do 0,33% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży akcji oraz pozostałych instrumentów finansowych (z wyłączeniem obligacji) przez Internet określoną w części A pkt 2d) Tabeli Opłat i Prowizji,
b. do 0,53% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży akcji oraz pozostałych instrumentów finansowych (z wyłączeniem obligacji) osobiście i telefonicznie określoną w części A pkt 2d) Tabeli Opłat i Prowizji,
c. do 0,16% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży obligacji przez Internet określoną w części A pkt 2c) Tabeli Opłat i Prowizji,
d. do 0,20% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży obligacji osobiście i telefonicznie określoną w części A pkt 2c) Tabeli Opłat i Prowizji,
e. do 8 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych i opcji przez Internet określoną w części A pkt 2a) i b) Tabeli Opłat i Prowizji (z wyjątkiem kontraktów terminowych na WIBOR i obligacje),
f. do 5 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych na WIBOR i obligacje określoną w części A pkt 2a) Tabeli Opłat i Prowizji,
g. do 11 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych i opcji osobiście i telefonicznie określoną w części A punkt 2a) i b) Tabeli Opłat i Prowizji,
h. do 0 zł
- opłatę za prowadzenie rachunku inwestycyjnego określoną w części B Tabeli Opłat i Prowizji,
- opłatę za przechowywanie papierów wartościowych określoną w części B Tabeli Opłat i Prowizji.
2. Wnioski mogą być składane w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
3. Wnioski mogą być składane osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.
4. Promocyjny „Pakiet Student” przyznawany jest Inwestorom od następnego dnia roboczego po dniu złożenia Wniosku na okres kolejnych pełnych 4 kwartałów kalendarzowych.
5. Promocyjny „Pakiet Student” wygasa, jeżeli Inwestor złoży wniosek o korzystanie z Planu Dodatkowego lub korzystanie z Planu Podstawowego na standardowych warunkach.
6. Zlecenia złożone przed złożeniem Wniosku lub przed określonym we Wniosku terminem początkowym obowiązywania promocji rozliczane będą według prowizji obowiązujących w chwili składania zlecenia.

 

Tabela Opłat i Prowizji - obowiązuje od 30 lipca 2022 r.

 

Organizacje