Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Charakterystyka

Charakterystyka przedsiębiorstwa

 

W chwili obecnej Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Millennium S.A. – jednego z największych banków w Polsce o kapitale zakładowym w wysokości: 1 213 116 777,00 zł. Funkcję Dyrektora Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. pełni Pan Paweł Baluch. Stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. sprawuje Pan Mariusz Dąbkowski.

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. bierze czynny udział w obsłudze pierwotnego i wtórnego obrotu papierami wartościowymi. W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług powstał zespół kompetentnych, doskonale wykształconych ludzi - profesjonalistów rynku kapitałowego, w tym doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych. Obecnie Dom Maklerski prowadzi około 25 tys. rachunków inwestycyjnych.

Oferta Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. stwarza swoim Klientom szansę optymalnego wykorzystania możliwości, jakie daje polski rynek kapitałowy, zarówno w sferze pozyskiwania środków kapitałowych, jak i ich efektywnego lokowania.

Rynek pierwotny papierów wartościowych należy do priorytetowych obszarów działalności Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. Departament Transakcji Rynku Kapitałowego udostępnia Klientom pełną obsługę procesu pozyskiwania kapitału, począwszy od wstępnych analiz, poprzez wybór i przygotowanie odpowiednich instrumentów finansowych oraz sporządzenie prospektu emisyjnego (lub memorandum informacyjnego), aż po wprowadzenie walorów do publicznego obrotu. Specjaliści z Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego służą także doradztwem w przypadkach fuzji i przejęć.

Klientów instytucjonalnych (korporacyjnych) zainteresowanych lokowaniem środków finansowych obsługuje Departament Klientów Instytucjonalnych. Jego pracownicy zapewniają sprawne pośrednictwo w zawieraniu transakcji instrumentami finansowymi na funkcjonujących w Polsce rynkach wtórnych, jak również organizowanie sprzedaży w ramach emisji na rynku pierwotnym. Oferta Domu Maklerskiego obejmuje również obsługę brokerską Klientów Banków Depozytariuszy, w tym transakcji na największych zagranicznych giełdach akcji. 


Obsługę Klientów indywidualnych i małych firm prowadzi Departament Sprzedaży

Oferta Departamentu Sprzedaży obejmuje m.in.: 
- atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku inwestycyjnego,
- wygodny dostęp do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem Internetu
- linie kredytowe na zakup papierów wartościowych,
- oferty dotyczące nowych emisji akcji i obligacji sprzedawanych na rynku pierwotnym. 
- pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami na rynku wtórnym. 

Ważnym obszarem aktywności biznesowej Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jest sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Stworzony w celu realizacji zadań Domu Maklerskiego w tym zakresie Departament Analiz zajmuje się dostarczaniem Inwestorom materiałów analitycznych i komentarzy przydatnych w prowadzeniu własnych inwestycji na rynku kapitałowym. 

Na mocy umów zawartych z emitentami oraz Giełdą Papierów Wartościowych Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. wykonuje zadania animatora emitenta i animatora rynku dla spółek notowanych na GPW, przyczyniając się do wzrostu obrotów. W ramach tych obowiązków Millennium DM współpracuje m.in. z emitentami, których akcje charakteryzują się niskim poziomem płynności i którzy przystąpili do Programu Wspierania Płynności.

Organizacje