Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Animatorzy

Usługi brokerskie - animatorzy

 

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW). Funkcja animatora emitenta wykonywana jest przez naszą instytucję od początku funkcjonowania nowego systemu informatycznego GPW - Warsetu. Akcje, dla których Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. pełni funkcję animatora, notowane są zarówno w systemie notowań ciągłych jak i w systemie jednolitego kursu dnia. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. może poszczycić się bogatym, trzyletnim doświadczeniem w tego typu działalności, zdobywanym podczas pełnienia podobnych zadań na rynku kontraktów terminowych oraz podczas aktywnego wykonywania funkcji członka giełdy specjalisty w ramach poprzedniego systemu informatycznego. 

Głównym zadaniem Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jako animatora jest zwiększanie płynności obrotu walorami spółek przez stałe zgłaszanie zleceń kupna i sprzedaży. Dla emitentów, których akcje notowane są w systemie jednolitego kursu dnia, podpisanie umowy z członkiem giełdy o świadczenie usług animatora na warunkach określonych przez GPW jest jednym z warunków zmiany systemu notowań dla danych akcji na system notowań ciągłych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami emitent może podpisać umowę z więcej niż jednym animatorem.

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. wykonuje w ramach pełnienia funkcji animatora emitenta następujące czynności:

1. Dla spółek notowanych w systemie jednolitego kursu dnia:

 

  • Wprowadza przed rozpoczęciem fazy interwencji widoczne dla Inwestorów zlecenia kupna i sprzedaży o ustalonej w umowie minimalnej wartości po każdej stronie oraz maksymalnej różnicy między zleceniem kupna z najwyższym limitem ceny a zleceniem sprzedaży z najniższym limitem ceny.
  • Modyfikuje własne zlecenia w fazie interwencji na rynku zleceń rozbieżnych, jeśli może to doprowadzić do ustalenia kursu jednolitego.

2. Dla spółek notowanych w systemie notowań ciągłych:

  • Wprowadza przed rozpoczęciem fazy notowań ciągłych widoczne dla Inwestorów zlecenia kupna i sprzedaży o ustalonej w umowie minimalnej wartości po każdej stronie oraz maksymalnej różnicy między zleceniem kupna z najwyższym limitem ceny a zleceniem sprzedaży z najniższym limitem ceny.
  • W trakcie notowań ciągłych uzgadnia parametry własnych zleceń zgodnie z warunkami określonymi w poprzednim podpunkcie w czasie nie dłuższym niż określony w umowie.

Wysokość opłaty za pełnienie funkcji animatora jest uzależniona od zakresu obowiązków zawartych w umowie z emitentem.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt ( tel. 598-26-00, e-mail: jan.kmiec@millenniumdm.pl )

Organizacje