Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Aktywacja hasła

Aktywacja hasła

 

W przypadku konieczności aktywacji hasła internetowego do programu ePromakPlus lub hasła telefonicznego Inwestor powinien zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonów:

  • Warszawa: 801 601 601; 22 598 26 87;

Podczas procesu aktywacji hasła internetowego lub telefonicznego Inwestor powinien mieć dostęp do zawartej z Biurem Maklerskim Umowy.
Aktywacja haseł wykonywana jest przez pracownika Biura Maklerskiego po udzieleniu przez Inwestora poprawnych odpowiedzi na zadane pytania. 
Pytania mogą dotyczyć danych personalnych Inwestora, numeru rachunku inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółów usług, z których Inwestor korzysta.

Organizacje